Michael Hove træder ind I bestyrelsen i Glunz Jensen Holding A/S

Bestyrelsesmedlemmer Søren Stensdal og Lene Hall blev genvalgt. Michael Hove meddelte sin kandidatur til bestyrelsen og blev nyvalgt. Max Rid blev ikke valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af Carsten Knudsen, Søren Stensdal, Lene Hall, Dan Korsgaard, Michael Hove samt de to medarbejdervalgte medlemmer Jørgen Staxen Lagerbon og Søren Andersen.