Investeringsunivers

MH Investments primære investeringsunivers er small cap, startups og turnaround selskaber både som unoterede og børsnoterede. Ejerskaberne vil typisk være sammen med andre partnere – som med eller majoritetsaktionær i porteføljevirksomhederne. Vi investerer i alle brancher, med følgende karakteristika:

  • Selskaber som er tabsgivende, hvor en turn around er mulig og nødvendig
  • Selskaber som har behov for en betydelig salgsvækst, og hvor likviditeten er knap
  • Selskaber som sælger produkter/ydelser via abonnement basis
  • Selskaber som er skalerbare og har internationalt perspektiv
  • Selskaber som har et betydeligt lønsomt potentiale
  • Selskaber med en ledelse/bestyrelse som deltager i investeringen

MH Investment investerer alene i virksomheder, hvor der er opnået enighed med ledelsen og eventuelle medejere om den fremtidige strategi for herved at sikre en fælles målsætning.

MH Investment er en aktiv investor og tilfører porteføljevirksomhederne kompetencer, der komplementerer ledelsen og understøtter den strategi/vækstfase, som den enkelte virksomhed står overfor.

MH Investment har ligeledes tilsagn fra en række investeringsselskaber, der kan medinvestere, såfremt købesummen gør det nødvendigt. Eventuelle medinvestorer vælges med omhu i forhold til den enkelte virksomheds kultur og udviklingsstadie, og der investeres kun med medinvestorer, som aktivt kan tilføre virksomhederne værdi i form af know how, netværk eller aktiv drift.