Børsnoterede selskaber

dlhDLH  er tidligere global aktør i trælastindustrien med repræsentation i mere end 60 lande. I sin storhedstid omsatte selskabet for over 5 mia. DKK, og var et C20 selskab. Op igennem finanskrisen og i kølvandet herpå tabte selskabet mange penge og havde for høj en gæld, hvilket reelt set truede selskabet på deres eksistensgrundlag.

I 2013 blev det besluttet at selskabet skulle afvikles og alle koncernens datterselskaber skulle lukkes ned.

MH Investment ApS købte sammen med 2 medinvestorer DLH fondens aktier i juni 2016, og via yderligere opkøb blev akkumuleret en ejerandel på ca. 10%. På Generalforsamlingen i 2017 præsenterede vi et oplæg til den nye bestyrelse indeholdende forslag til ny strategi samt en række optimeringer. Selskabet har skuffet i 2017 med ca. 300 mio. DKK i omsætning og 0 i EBIT.

Michael Hove blev valgt som ny bestyrelsesformand i april 2018. MH Investment ejer ca. 13% af ejerskabet i DLH via aktier/warranter.

gogjGlunz Jensen Holding A/S er global markedsleder indenfor produktion af prepress maskiner (Flexo & Offsett). Derudover ejer selskabet Selandia Park som er en større industriejendom i Ringsted. Selskabet var i 2016 kommet i uføre grundet flere dyre og fejlslagne opkøb, og derfor var der behov for en fornyet strategi/retning for selskabet.

Michael Hove indtrådte på vegne af MH Investment i bestyrelsen i oktober 2016, efter at have været forslagsstiller på generalforsamlingen om at den Grafiske enhed skulle sælges fra. Efter en nøje sondering har selskabet meldt ud at salgsprocessen er sat i bero og afløst af en omfattende turnaround.

Michael Hove blev indvalgt i bestyrelsen i september 2016, og MH Investment besidder omkring 5% af det samlede ejerskab i selskabet.

rovsing 243 21112016Rovsing A/S er en Europæisk aktør indenfor rumfartsindustrien. Selskabet sælger primært testudstyr til satelitter. Rovsing A/S har i en lang årrække haft store underskud, og derfor var det nødvendigt med en række kapitalrejsninger i 2017 for at selskabet kunne overleve

MH Investment deltog i disse kapitalemissioner sammen med en række Co-aktionærer, og indtrådte således i bestyrelsen i November 2017. I December 2017 blev en samlet strategiplan præsenteret samt et større warrantprogram til udvalgte insidere. Michael Hove blev af en enig bestyrelse valgt som bestyrelsesformand i Januar 2018.

MH Investment ApS har ca. 8% ejerskab af selskabet via aktier og warrants.

 

 

Passive investeringer:

MH Investment er også passiv aktionær i nedenstående selskaber. Her begrænses aktiviteten til møder med ledelserne samt generelle input på generalforsamlingerne.


llbank

vvcctubuvycoamz3vnsk

note AB

xml media

ao