Michael Hove nyt medlem af bestyrelsen i Rovsing A/S

Læs referat for generalforsamlingen her.